Kurs i lymfødembehandling:

Årets kurs i komplett fysikalsk lymfødembehandling arrangeres i ukene
45, 46 i 2019 og uke 4 og 5 i 2020 på Oslo Vandrerhjem, Haraldsheim.

Kurset fører frem til full ferdighet i behandling av lymfødem og måltakning til kompresjonsstrømper.

Påmeldings frist: 1 september 2019

Helen Olsen
Tlf. +47 92826325

Ett generelt program for kurset med timeplan kan lastes ned her i Adobe Acrobat format.
Last ned her:    Generelt utdannings_program oppdatert januar2019

Link for dokumenter sendes ut til kursdeltagerene før kurs start.
Kursdeltakerne bør laste ned kursmateriellet før kurset starter. Dette er oversikts dokumenter for bruk under selve kurset for å kunne skrive notater osv...
Kursavgift inkludert lunsj i 20 dager er kr. 29.000,-

Opptak til kurset skjer fortløpende etter innbetaling av depositum.
Kr. 4.000 på kontonr. 6230 05 67083.

Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166, Sentrum
0107 Oslo
IBAN: NO 8662300567083
Swift: NDEANOKK
Kontonummer: 6230 05 67083

OBS ! Merk alle innbetalinger med deltagers navn.

 • Det må betales depositum for å være sikret plass. Depositumet blir tilbakebetalt i sin helhet ved avmelding innen påmeldingsfristen, og hvis kurset blir avlyst.
   
 • Etter påmeldingsfristen tilbakebetales depositumet minus et administrasjonsgebyr på kr.1000,- Ved avmelding de to siste ukene før kursstart, tilbakebetales depositumet minus kr.1000, kun ved legeattest.
   
 • Kursavgiften skal betales senest to uker før kursstart!
   
 • Skjemaet sendes til vår adresse eller som vedlegg pr. e-mail 
   
 • Ønsker du overnatting ved Oslo Vandrerhjem Haraldsheim, så er det viktig at du bestiller enten på telefon 047-22222965 /22155043, eller på mail oslo.haraldsheim@hihostels.no  Gi beskjed om at du skal delta på dette kurset!
   

Påmeldingsskjema i Microsoft Word format.
Last ned skjema fyll det ut og send som E-post vedlegg til oss for påmelding.
Last ned her: Skandinavisk Forum for Lymfologi - Påmeldingsskjema,

( PDF Format last ned her: pameldingsskjema.pdf )

 

 

 Gratis nedlasting av Adobe Acrobat Reader.
Get Adobe Reader