Undervisningserfaring:

Etterutdanning av fysioterapeuter i behandling av lymfødem. Kurset består av 180 undervisningstimer fordelt på teori og praksis over en periode på 4 uker. Det blir avlagt en eksamenoppgave i teori og praksis. Kasusoppgaver .

Følgende kurs er blitt holdt siden 1989 og frem til dags dato:

Kurs i lymfødembehandling:

1.  Haukeland sykehus, Bergen - våren 1989
2.  Misjonsaulaen, Oslo- høsten 1989
3.  Fysioterapiskolen på Skodsborg, Danmark -våren 1991
4.  Rikshospitalet, Oslo- høsten 1992
5.  Odense Universitetssygehus, Danmark - høsten 1993
6.  Central Lasarettet i Vaxjo, Sverige- våren 1994
7.  Haraldsheim, Oslo- høsten 1994
8.  Haraldsheim, Oslo- høsten 1995
9.  Odense Universitelssygehus, Danmark - våren 1996
10. Sygehuset i Torshavn, Færøyene - våren 1997
11. Odense Universitetssygehus, Danmark - høsten 1997
12. Haraldsheim, Oslo - våren 1997
13. Sjukehuset i Varberg, Sverige - høsten 1997
14. Centrallasastettet i Vaxjo, Sverige - våren 1998
15. Haraldsheim Oslo - høsten 1998
16. Haraldsheim Oslo - høsten 1999
17. Sjukehuset i Varberg, Sverige - våren 2000
18. Haraldsheim Oslo - høsten 2000
19. Odense Universitetshospital - våren 2001
20. Haraldsheim Oslo - høsten 2001
21. Haraldsheim Oslo - høsten 2002
22. Nordisk Kongress i Lymfologi i Oslo 2002
23.
Næstved i Danmark - våren 2003
24.
Haraldsheim Oslo - høsten 2003
25. Haraldsheim Oslo - høsten 2004.
26. Haraldsheim Oslo - høsten 2005.
27.
Næstved i Danmark - våren 2005
28. Haraldsheim Oslo -vinter 2006/2007
29. Haraldsheim Oslo
- høsten og våren 2007/2008
30. Slagelse
Danmark - våren 2008
31. Haraldsheim Oslo
- 2008/2009
32. Haraldsheim Oslo
- 2009/2010
33. Haraldsheim Oslo
- 2010/2011
34. Haraldsheim Oslo
- 2011/2012
35. Nordisk Kongress i Lymfologi i Oslo 2012
36. Haraldsheim Oslo
- 2012/2013
37. Haraldsheim Oslo
- 2013/2014
38. Haraldsheim Oslo
- 2014/2015
39. Haraldsheim Oslo
- 2015/2016
40. Haraldsheim Oslo
- 2016/2017
41. Haraldsheim Oslo
- 2017/2018
42. haraldsheim Oslo - 2018/2019


 

Kortere seminar:

1. Skandinavisk Forum for Lymfologi arrangerte i samarbeid med Jobst Nordisk kongress i Lymfologi, september 2002.
2. Haraldsheim Oslo-høsten 2004. Oppdateringskurs og "det lymfatiske barn"
3. Oppfølgingsseminar i Halmstad Sverige, september 2005
4. Kortere seminarer i lymfødembehandling i Halmstad Høsten 2008
5. Oppfølgings kurs Våren 2010 -
Haraldsheim Oslo
6. Deep oscillation - Oppfølgings kurs Høsten 2011 - Haraldsheim Oslo
7. Deep oscillation - Oppfølgings kurs Høsten 2014 - Haraldsheim Oslo
8. Oppfølgingskurs 28-29 oktober 2016 - Oslo

 

KURS START:

Det vil i uke 45-46 i 2019 og uke 4-5 i 2020 bli arrangert kurs på Oslo Vandrerhjem, Haraldsheim.
Les mer........