Kort historikk om manuell lymfedrenasje.

Massasje for å forflytte lymfe eller kroppsvæske er en gammel behandling. Den er blant annet omtalt av tyskeren Winiwarter (1892), men metoden fant ingen utbredelse da.

Danskene Emil Vodder og hans kone Estrid utviklet i 1930 årene den manuelle lymfedrenasjen. Vodders grunntanke var ved hjelp av pumpende og sirkulerende håndbevegelser å stimulere subcutis, slik at opphopningen av "giftstoffer" ble drenert bort. Dette skulle føre til at kroppens regenererende prosesser igjen ble satt i balanse. De studerte meget inngående de anatomiske tegninger etter franskmannen Sappey (l 855). Ekteparet praktiserte massasjeteknikken i Paris og København. De satte grepene inn i det systemet som fremdeles, om enn i modifisert form, praktiseres i dag.

Den tyske legen Asdonk fikk på 1970 tallet underbygget de praktiske erfaringer til Vodder på en mer vitenskapelig måte.
Dr Kurz bygget i 1970 årene opp en klinikk og skole sammen med ekteparet Wittlinger i Walchsee, Tirol. Kurz har utviklet betydelig ekspertise i teknikken. Hun legger stor vekt på videreføring av Vodder grunntanke og klinikk i den manuelle lymfedrenasje og anvender teknikken på et stort antall diagnoser. Hun har holdt kurs i Skandinavia.

Omtrent på samme tid satte Michael og Ethel Földi den manuelle lymfedrenasje mer direkte inn i lymfødembéhandlingen ved lanseringen av tofase behandling, en intensiv initialfase som omfatter omhyggelig sanering av hudinfeksjoner, daglig manuell lymfemassasje, bandasjering og øvelser - og en vedlikeholdsfase. De driver en klinikk i Schwarzwald og har flere skoler i Tyskland. De innehar begge høytstående verv innen International Society of Lymphology og deres bebandlings-opplegg er fulgt i Consensus on Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema, utgitt av samme selskap i 1995. (Lymphology 1995 (28) 113 - 117).

I 1985 ble en håndfull norske fysioterapeuter utdannet ved Földis skole i Freiburg, metoden ble tatt hjem og er med stort hell anvendt i Norge. Senere er endel norske fysioterapeuter utdannet der. Fra 1989 har tre fysioterapeuter og en lege stått for mange kurs i lymfødembehandling i Skandinavia og opprettet en skole i komplett fysikalsk lymfødembehandling. (Skandinavisk Forum for Lymfologi). Undervisningen har vært forbeholdt fysioterapeuter.


Kristin Ruder
Spesialist i onkologisk fysioterapi. Hun har i 2017 sluttet som medarbeider i Skandinavisk Forum For Lymfologi som hun var med å starte i 1989. Hun har undervist på
alle 40 kurs som er avholdt frem til og med 2016. Utdannet fysioterapeut ved Vogler, Berlin 1978

 

 

KURS START:

Det vil i uke 45-46 i 2019 og uke 4-5 i 2020 bli arrangert kurs på Oslo Vandrerhjem, Haraldsheim.
Les mer........


Nordisk kongress?
12-14 sept. 2002
Innledningsforedrag.

Les mer........

Publikasjoner om Lymfødem:

XIX- International Congress of Lymphology

2000- Lymfødem og Lymfangioscintigrafi

1999- Progress in Lymphology XVII

1995- Progress in Lymphology XV

1991- LymphStasis Pathophysiology

1990- Progress in lymphology XII

1987- Behandling av lymfødem