Skandinavisk Forum for Lymfologi har gjennomført kurs i lymfødembehandling for fysioterapeuter fra 1989. Det er utdannet ca. 750 fysioterapeuter i Skandinavia anno 2014.

 
Ann O. Nesser 
Spesialist i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. Utdannet fysioterapeut ved Vogler, Berlin 1982

Helen M. Olsen
Spesialist i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. Utdannet fysioterapeut ved Vogler, Berlin 1983

Kristin Ruder
Spesialist i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. Utdannet fysioterapeut ved Vogler, Berlin 1978

"Jeg har personlig hatt glede av å delta ved alle disse kursene og vært medisinsk ansvarlig for dem. Det har vært en ubetinget glede å få lov til å undervise interesserte og lærevillige fysioterapeuter. Det er også meget stimulerende å se hvilken medvind lymfødembehandlingen har fått og hvilken hjelp vi har kunnet gi pasientene. Når jeg nå går over i pensjonisttilværelsen og overlater roret til mine tre undervisningskompanjonger, Ann Nesser, Helen Olsen og Kristin Ruder er det med full tillit til fortsatt fremgang for denne del av fysioterapien."

Carl Fredrik Petlund

 

 

KURS START:

Oppfølgingskurs 28. - 29. oktober 2016 i Oslo
Kombinert med fagseminar til Norsk Lymfødemforening i anledning 30 års jubileum.
 

Det vil i uke 46-47 i 2016 og uke 4-5 i 2017 bli arrangert kurs på Oslo Vandrerhjem, Haraldsheim.
Les mer........