Linker:

Norsk Lymfødem forening

Økende interesse for lymfologi
Anmeldt av Carl Fredrik Petlund,

Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1901

Svenska Ödemförbundet

Svensk Förening för Lymfologi

Dansk Lymfødem Forening

www.jobst.no

www.jobstbestilling.no for terapeuter

Medi Norway a/s

Fysiopartner AS

AlfaCare AS

Medic Norge

Haraldsheim Vandrerhjem

 

 

 

KURS START:

Det vil i uke 46-47 i 2018 og uke 4-5 i 2019 bli arrangert kurs på Oslo Vandrerhjem, Haraldsheim.
Les mer........

 


Nordisk kongress?
12-14 sept. 2002
Innledningsforedrag.

Les mer........

Publikasjoner om Lymfødem:

XIX- International Congress of Lymphology

2000- Lymfødem og Lymfangioscintigrafi

1999- Progress in Lymphology XVII

1995- Progress in Lymphology XV

1991- LymphStasis Pathophysiology

1990- Progress in lymphology XII

1987- Behandling av lymfødem